Konkurs na 3! – REGULAMIN

Spóźniony konkurs z rewelacyjną książką do wygrania!
Chcecie być szczęśliwymi posiadaczami powieści, która w większości księgarń internetowych ma już status niedostępnej? W prostych, trzech ruchach możecie stanąć do boju o Zaklętych w czasie Audrey Niffenegger. 
To piękna opowieść o miłości, która zachwyca miliony czytelników na całym świecie. Nic dziwnego, że trafiła na zaszczytną listę BBC książek, które powinniśmy przeczytać przed śmiercią. Kiedyś opowiem Wam o niej dłużej, a teraz polecam zapoznanie się z zamieszczonym poniżej regulaminem i wzięcie udziału w konkursie. REGULAMIN 

§ 1. Warunki uczestnictwa 
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy:

2. Komentarz należy zamieścić w okresie od 17 czerwca, godz. 14:00 do 17 lipca, godz. 23:59. Późniejsze wpisy nie będą rozpatrywane w konkursie. 
3. Uczestnik konkursu może zamieścić kilka odpowiedzi – każda w osobnym komentarzu, zawierającym trzy propozycje. Najciekawsza wypowiedź zostanie nagrodzona. 
4. Wszystkie komentarze mogą nieodpłatnie zostać opublikowane na stronie Organizatora oraz innych materiałach promocyjnych. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia ze względu na niezgodność z regulaminem, dyskryminujący charakter wypowiedzi, obrazę uczuć religijnych lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego. 
 § 2. Nagrody 
1. Nagrodą główną jest powieść Audrey Niffenegger Zaklęci w czasie. Organizator przewiduje również symboliczne nagrody dodatkowe dla dwóch uczestników, których odpowiedzi najbardziej zaciekawią jury.
2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę. 
3. Laureat konkursu wybierany jest na podstawie decyzji jury. 
4. Laureat zostanie poinformowani o wygranej w konkursie w przeciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu. 
5. Laureat zobowiązuje się do przesłania swoich danych adresowych Organizatorowi, zachowując ciągłość korespondencji, w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej. W przypadku braku odzewu ze strony Laureata, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia zwycięzcy spośród pozostałych Uczestników.

 § 3. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorem konkursu jest administrator strony www.ciociaebi.pl.
2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Konkurs nie jest finansowany, wspierany ani organizowany przez serwisy Facebook i Youtube.

Dodaj komentarz