Konkurs na wiosnę! [Wygraj „Upadek Nadziei” Kacpra Rybińskiego] – REGULAMIN

Wiosna przyfrunęła do nas z konkursem pełnym miłych słów i obrazów. Zadanie nie jest łatwe, ale miesiąc to wystarczająco dużo czasu, żeby stworzyć coś ciekawego.

A warto, bo nagroda zacna! Od momentu nagrania filmu konkursowego do teraz, gdy piszę te słowa, przeczytałam już dwa rozdziały powieści i wydaje mi się, że możemy się z nią zakolegować.
Powodzenia!

 
PS. Polubienia mile widziane, ale nie są warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie: 
Wydawnictwo Dygresje: facebook.com/dygresje


REGULAMIN 
 § 1. Warunki uczestnictwa 

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy:

2. Komentarz należy zamieścić w okresie od 14.04.2017 godz. 12.00 do 31.05.2017 godz. 23.59. Późniejsze wpisy nie będą rozpatrywane w konkursie. 
3. Forma laurki dowolna; może to być zdjęcie, filmik, wiersz. Wymagane jest jednak zamieszczenie jej w komentarzu pod filmem. Przykład: Jeśli laurką jest zdjęcie, można wrzucić je na Instagrama, a w komentarzu wystarczy podać link do zdjęcia.
4. Wszystkie komentarze mogą nieodpłatnie zostać opublikowane na stronach Organizatora oraz w innych materiałach promocyjnych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia ze względu na niezgodność z regulaminem, dyskryminujący charakter zdjęcia, obrazę uczuć religijnych lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego.
§ 2. Nagrody 
1. Nagrodą w konkursie są trzy egzemplarze debiutanckiej powieści Kacpra Rybińskiego Upadek Nadziei.
2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
3. Laureaci konkursu wybierani są na podstawie decyzji jury wytypowanego przez Organizatora. Jury zwraca uwagę na takie cechy laurki, jak: oryginalność, kreatywność, zgodność z tematem, estetyka wykonania, itd.
4. Laureat zostanie poinformowani o wygranej w konkursie w przeciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
5. Laureat zobowiązuje się do przesłania swoich danych adresowych Organizatorowi, zachowując ciągłość korespondencji, w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej. W przypadku braku odzewu ze strony Laureata, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia zwycięzcy spośród pozostałych Uczestników.
 § 3. Postanowienia końcowe 
1. Organizatorem konkursu jest administrator strony www.ciociaebi.pl. Sponsorem nagrody w konkursie jest Wydawnictwo Dygresje.
2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Konkurs nie jest finansowany, wspierany ani organizowany przez serwisy Youtube, Facebook i Instagram.

Dodaj komentarz