Wygraj „Las Tajemnic” Marka Wójcika!


Pisarski debiut Marka Wójcika Las Tajemnic, zainspirowany pracą zawodową autora, napisany został dla siedmioletniej córki Moniki. To bajka opowiadająca o pokusach życia i podstępnych Wróżkach Dobrego i Złego Wyboru, aktualna na każdym etapie życia.


REGULAMIN
 § 1. Warunki uczestnictwa 

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy:

Można brać udział w losowaniu na obu portalach równocześnie. Mile będzie widziane udostępnienie konkursowego wpisu.
2. Komentarz należy zamieścić w okresie od 25.03.2017 do 1.04.2017 godz. 23:59. Późniejsze wpisy nie będą rozpatrywane w konkursie.
3. Zostaną wylosowane dwie odpowiedzi (po jednej z każdego portalu)
4. Wszystkie komentarze mogą nieodpłatnie zostać opublikowane na stronach Organizatora oraz  w innych materiałach promocyjnych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia ze względu na niezgodność z regulaminem, dyskryminujący charakter zdjęcia, obrazę uczuć religijnych lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego.
§ 2. Nagrody 
1. Nagrodą w konkursie są dwa egzemplarze książki Marka Wójcika Las Tajemnic.
2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
3. Laureaci konkursu wybierani są drogą losowania.
4. Laureat zostanie poinformowani o wygranej w konkursie w przeciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
5. Laureat zobowiązuje się do przesłania swoich danych adresowych Organizatorowi, zachowując ciągłość korespondencji, w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej. W przypadku braku odzewu ze strony Laureata, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia zwycięzcy spośród pozostałych Uczestników.
 § 3. Postanowienia końcowe 
1. Organizatorem konkursu jest administrator strony www.ciociaebi.pl. Sponsorem nagrody w konkursie jest Wydawnictwo Dygresje.
2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Konkurs nie jest finansowany, wspierany ani organizowany przez serwisy Facebook i Instagram.

Dodaj komentarz