Regulamin „Wygraj książkę dla przyjaciółki*!” [KONKURS z trzecią powieścią Małgorzaty Falkowskiej]

Chcecie otrzymać szansę na zobaczenie cioci ebi w druku?! Weźcie udział w konkursie, w którym możecie wygrać najnowszą powieść Małgorzaty Falkowskiej Poszukiwani, poszukiwany. Wystarczy, że skomentujecie odpowiednią grafikę z opowieścią o wspólnej przygodzie z waszą przyjaciółką lub przyjacielem, a staniecie do walki o egzemplarz powieści dla tej oznaczonej osoby oraz słodki upominek dla was.

REGULAMIN
§ 1. Warunki uczestnictwa

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy skomentować grafikę zamieszczoną na profilu ciocia ebi na facebooku:
– oznaczyć swojego przyjaciela lub przyjaciółkę
– podzielić się ciekawą, wspólną anegdotą
2. Komentarz należy zamieścić w okresie od 23.09.2017 godz. 10.00 do 7.10.2017 godz. 23.59. Późniejsze wpisy nie będą rozpatrywane w konkursie.
3. Wszystkie komentarze mogą nieodpłatnie zostać opublikowane na stronach Organizatora oraz w innych materiałach promocyjnych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia ze względu na niezgodność z regulaminem, dyskryminujący charakter komentarza, obrazę uczuć lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego.

§ 2. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest egzemplarz powieści Poszukiwani, poszukiwany Małgorzaty Falkowskiej dla oznaczonej osoby oraz słodki upominek dla osoby zamieszczającej komentarz.
2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
3. Laureaci konkursu wybierani są na podstawie decyzji Organizatora.
4. Laureat zostanie poinformowani o wygranej w konkursie w przeciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
5. Laureat zobowiązuje się do przesłania swoich danych adresowych Organizatorowi, zachowując ciągłość korespondencji, w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej. W przypadku braku odzewu ze strony Laureata, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia zwycięzcy spośród pozostałych Uczestników.
6. Nagrodę książkową przesyła wydawca.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Organizatorem konkursu jest administrator strony www.ciociaebi.pl. Sponsorem książki jest Wydawnictwo Videograf SA.
2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Konkurs nie jest finansowany, wspierany ani organizowany przez serwisy Youtube, Facebook i Instagram.

 

 

PS. Gdy mówię o zobaczeniu mnie w druku, mam na myśli blurb, który napisałam na okładkę tej książki.

Dodaj komentarz